Zoologisches Institut
Jana Ustinova

Dr. Jana Ustinova

  •  

     

    Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Zoologisches Institut Abt.: Zell- und Neurobiologie Fritz-Haber-Weg 4 (Chemie Turm I, Geb. 30.43) - 7.OG 76131 Karlsruhe

     

Datenschutz